Pronajímatel:

FO Romana Sálová

Lidické náměstí 34

506 01 Jičín

a

Nájemce:

Jméno a příjmení: dle objednávky

Trvalý pobyt: dle objednávky

uzavírají tuto smlouvu o pronájmu „Hrníčkové chalupy“

Předmětem pronájmu je roubená chalupa na adrese Podhorní Újezd 28, 507 54 (dále jen chalupa)

 1. Specifikace pronájmu:

Termín pobytu: dle objednaného termínu, viz elektronická objednávka

Maximální počet ubytovaných osob: 2 dospělí + 3 děti

Dohodnutá a zaplacená cena za pobyt: viz objednávka

Cena nájemného bude uhrazena bezhotovostně na bankovní účet Pronajímatele s použitím čísla objednávky jako variabilního symbolu (viz potvrzující e-mail objednávky), a to do 3 dní. Pokud neobdrží Pronajímatel do 3 dní od objednávky nájemné na svůj bankovní účet, tato smlouva se automaticky ruší.

Dohodnutá cena zahrnuje:

 • Pronájem chalupy k rekreačnímu pobytu na uvedenou dobu
 • Spotřebovanou vodu, elektřinu a dřevo v přiměřené výši
 • Zapůjčení lůžkovin, ručníků, dětských potřeb dle nabídky
 • Rekreační poplatek dle podmínek obce
 • Toaletní papír, mýdlo, saponáty
 • Závěrečný úklid

V ceně není započítán poplatek za psa

V den příjezdu složí Nájemce Pronajímateli kauci ve výši 2 000 Kč, která mu bude navrácena v den odjezdu v plné výši, pokud bude chalupa předána v nepoškozeném neznečištěném stavu spolu s klíči.

Prosíme o dodržování nočního klidu od 22:00 do 6:00.

V CELÉ CHALUPĚ JE PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ!

 1. Všeobecné ujednání.

2.1. Nájemce si chalupu pronajímá ke krátkodobému rekreačnímu pobytu vč. přilehlé zahrady.

2.2. Nájemce bude v den příjezdu seznámen se stavem objektu, s jeho vybavením a jeho řádným užíváním.

2.3. Nájemce je povinen udržovat a zanechat objekt, který si pronajal, v čistém a původním stavu. Způsobí-li škodu, musí nájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Bude-li před odjezdem nájemce zjištěná škoda, je pronajímatel oprávněn žádat náhradu škody na místě na úkor složené kauce nebo přímým zaplacením vyčíslené škodné částky. Pokud nájemce poškození zamlčí, může po něm Pronajímatel vymáhat zjištěnou škodu i zpětně.

2.4. Maximální počet ubytovaných (počet lůžek 2dospělí + 2děti + 1 dětská postýlka) nesmí být nájemcem překročen bez předchozí dohody. Pokud pronajímatel zjistí v průběhu pobytu porušení ustanovení této smlouvy, je oprávněn bez náhrady ukončit pobyt všech ubytovaných osob z důvodů porušení smlouvy. (je zde možnost zvýšení kapacity o přistýlkové dvoulůžko – tato varianta je možná pouze po předchozí individuální domluvě s Pronajímatelem a za příplatek 500 Kč/noc)

 1. Check-in & Check-out

Příjezd a předání chalupy Nájemci je možné výlučně v době 15:00-16:00 prvního dne pronájmu, odjezd a předání chalupy zpět Pronajímateli je možné v době 10:00-10:30 posledního dne pronájmu.

 1. Storno podmínky
 • v případě zrušení termínu pronájmu ze strany nájemce min. 30 dní od data nástupu pobytu je účtován stornopoplatek 0 % zaplacené ceny (tedy nájemci bude vráceno 100 % částky)
 • v případě zrušení termínu pronájmu ze strany nájemce min. 10 dní od data nástupu pobytu je účtován stornopoplatek 50 % zaplacené ceny (tedy nájemci bude vráceno 50 % částky)
 • v případě zrušení termínu pronájmu ze strany nájemce méně než 10 dní od data nástupu pobytu je účtován stornopoplatek 100 % zaplacené ceny (tedy nájemci bude vráceno 0 % částky

Pronajímatel je oprávněn  ke zrušení pobytu, ale pouze ze závažných důvodů ,jako je špatný stav nemovitosti bránící v pronájmu nebo nepředpokládaná závada.

Ke zrušení termínu pronájmu musí dojít písemně (možno i e-mailovou cestou).

 1. Závěrečná ustanovení

5.1 Nájemce odpovídá za všechny členy s ním sdílející pronajatý objekt a za jejich chování a případné škody, které způsobí. Případnou vzniklou škodu, ztrátu či poškození objektu či jeho vybavení, bude pronajímatel uplatňovat a vymáhat pouze po nájemci. Pronajímatel je oprávněn ke zrušení pobytu bez náhrady, pokud ze strany Nájemce dojde k porušení této smlouvy.

5.2. Pronajímatel nezodpovídá za majetek ani zdraví ubytovaných hostů, zvláště například při pohybu dětí na zahradě (houpačky, skluzavka, ohniště…) a v chalupě při pohybu okolo kamen či sporáku.

5.3. Pronajímatel a nájemce se dohodli, že tato Smlouva je platná i bez podpisu a obě strany souhlasí s jejím zněním. Smlouva je platná od přijetí elektronické objednávky Pronajímatelem učiněné na webových stánkách www.hrnickovachalupa.cz

5.4. Tato smlouva byla k řádnému prostudování oběma stranám k dispozici ještě před odesláním a úhradou objednávky pronájmu na adrese: https://hrnickovachalupa.cz/najemni-smlouva/ a také na ní byl nájemce odkázán před samotným provedením platby.

Možnosti spojení s pronajímatelem jsou:

e-mailová adresa: sindysalova@seznam.cz

messenger:  Romana Sálová

mobil : 777296554